Bestuursleden

Leden die de continuïteit verzekeren:

Tim Reynaert, penningmeester

Kurt Vandaele, secretaris

Marc Reynaert, voorzitter, regisseur-auteur

 De leden-acteurs die per productie een controlerende functie hebben.