Huys (2022)

De ouderlijke woning van de gezusters Huys komt in het vizier van de bouwpromotoren. De zussen Lilly en Marianne zijn het oneens over de bestemming van hun landhuis. Marianne kiest de kant van de bouwpromotor, Lilly ijvert al langer voor een betonstop. Hun relatie verzuurt. 

En plots duikt Rosie op. Ze was op haar zestiende in aanvaring gekomen met haar vader en van huis weggelopen. Ze werd al die tijd dood gezwegen. Marianne ontmoet Rosie in een nachtclub en kort daarna botst Rosie op Lilly tijdens de afbraak van het ouderlijk huis. 

Lilly is al langer op zoek naar een oude foto van de kleine Rosie. Hebben er zich tijdens de bouw van het landhuis feiten voorgedaan die in de doofpot werden gestopt? Lilly herziet haar mening.

Het mooie landhuis wordt gesloopt ten voordele van een appartementsgebouw. Stortregens zetten het dorp onder water en brengen Lilly tot wanhoop. Ze heeft haar ideaal verloochend.

Een aangrijpend stuk over het lot van drie zusters tegen de achtergond van bouwwoede en milieuschade.

HUYS, een familiedrama en een kluif voor wie van hedendaags realisme houdt. 

tekst en regie

Marc Reynaert

spel

Katrien Delodder

Dorine Vande Kerckhove

Christel Stragier